Du er her

Ældrerådet

Ældrerådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune i ældrepolitiske spørgsmål.

Ældrerådet rådgiver politikerne og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. Kommunalbestyrelsen skal høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre.

I Ældrerådets brochure kan du læse mere om Ældrerådet, rådets arbejde og områder.

§ 79: 

  • Ansøgningsprocessen for tilskud i 2020 er slut. Ansøgere vil modtage besked om tilskud eller afslag på tilskud i starten af 2020.
  • I kan læse mere om § 79 tilskud i retningslinjerne (pdf) for tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.
  • Ved udbetaling af tilskud kan I vælge enten at indsende jeres eget regnskab eller benytte vores regnskabsark (pdf).

Værd at vide om Ældrerådet

Fold alle ud

Sidst opdateret

05.02.2020