Du er her

Stevns Kommune får ny affaldsordning i maj 2020

Den 1. maj træder vores nye affaldsordning i kraft. Det betyder, at du skal til at sortere dit affald i seks affaldstyper: plast-, metal-, glas-, papir-, mad- og restaffald.

Fejl i levering

Hvis der er sket en fejl i forbindelse med leveringen af dine beholdere, skal du melde det til os hurtigst muligt, så vi kan få rettet op på det. Det kan f.eks. være, at du har modtaget en forkert beholder, at din beholder er blevet beskadiget, at du ikke har modtaget den lille spand til madaffald eller kuverten med sorteringsvejledningen. Anmeld fejlen via følgende link:

Værd at vide om den nye affaldsordning

Fold alle ud
 • Hvorfor skal jeg sortere mit affald?

  Affald er ikke bare affald, men en ressource, vi skal genanvende. Derfor har EU vedtaget et affalds-direktiv, som pålægger alle medlemslandene at sortere deres affald. Det gælder altså også for Danmark og alle danske kommuner.

  Danmarks nationale mål er, at vi skal genanvende 50 % af husholdningsaffaldet i 2022 med fokus på syv affaldstyper:

  • Rest
  • Mad
  • Plast
  • Metal
  • Papir
  • Glas
  • Træ

  Med den nye affaldsordning henter Stevns Kommune de seks affaldstyper ved din bolig, mens du kan aflevere træ på genbrugsstationerne.

 • Hvordan skal jeg sortere mit affald, når den nye ordning træder i kraft?

  Du får en trykt sorteringsvejledning, når du får leveret dine nye beholdere. Herudover arbejder vi på en online vejledning, du let kan tilgå, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal sortere.

  Sorteringsvejledning, lang (pdf)
  Sorteringsvejledning, kort (pdf)
  Waste sorting instructions (pdf)
  Sortieranleitung (pdf)

 • Kan jeg få de nye beholdere at se?

  Ja, vi viser de nye beholdere frem og svarer på spørgsmål om den nye affaldsordning disse dage:

  • Dagli` Brugsen i Rødvig: Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 12.00-14.00 (AFLYST)
  • Store Heddinge Skole: Lørdag den 21. marts 2020 kl. 10.00-14.00 (I forbindelse med workshop om FN's verdensmål) (AFLYST)
  • Hårlev Genbrugsplads: Lørdag den 4. april 2020 kl. 10.00-12.00 (AFLYST)
  • På Store Heddinge Genbrugsplads: Søndag den 5. april 2020 kl. 10.00-12.00 (AFLYST)
  • Netto i Strøby Egede: Tirsdag den 7. april 2020 kl. 13.00-15.00 (AFLYST)
 • Hvilke beholdere får jeg?

  Hvis dine restbeholdere i dag er på 140 eller 190 liter, og de tømmes hver 14. dag, eller hvis du har en restbeholder på 140 liter, som tømmes ugentligt, vil du som udgangspunkt modtage standardsættet, som består af tre todelte beholdere på 240 liter:

  • 240 liter rest/mad
  • 240 liter plast/metal
  • 240 liter papir/glas

  Har du en restbeholder på 190 liter, der tømmes ugentligt, vil du som udgangspunkt få en større beholder til rest- og madaffaldet på 360 liter:

  • 360 liter rest/mad
  • 240 liter plast/metal
  • 240 liter papir/glas

  Hver beholder har to rum, så der er ét rum til hver af de seks affaldstyper. Det ene rum udgør 60 % af beholdervolumen, det andet 40 %.

  Hvis du har været i kontakt med Affald og Genbrug og aftalt en anden beholdersammensætning, er det selvfølgelig det aftalte, du får.

  Todelte beholderes opdeling

  Opdeling

  60%

  40%

  1. Plast/metal Plast Metal
  2. Papir/glas Papir Glas
  3. Rest/mad Rest Mad
 • Hvilke beholdere kan jeg vælge imellem?

  Hvis du deler beholdere med andre, eller har behov for mere plads til dit affald, er der følgende beholdermuligheder:

    Rest Mad

  Rest/

  mad

  Plast Metal

  Plast/

  metal

  Papir Glas

  Papir/

  glas

  240 L X X X X X X X X X
  360 L X   X X X X X X X
  660 L X     X     X    
 • Hvad er beholdernes mål?

  Beholdernes mål er:

  Maksimale beholdermål (i cm)

  Beholderstørrelse: Højde: Bredde: Dybde:
  240 105,9 58,2 72,9
  360 106,8 77,0 81,1
  660 121,8 125,5 77,3

  Beholderne leveres af PWS A/S. PWS leverer beholdere til mange andre kommuner, og deres beholdere er både brugervenlige, robuste og nemme at håndtere.

 • Hvornår får jeg de nye beholdere?

  Du modtager de nye beholdere i løbet af marts eller april måned - men husk, at den nye ordning først træder i kraft den 1. maj 2020.

  Derfor skal du bruge de gamle beholdere, indtil de bliver tømt sidste gang i april måned. Når skraldemændene tømmer de gamle beholdere sidste gang, sætter de et stykke tape henover låget på dem, som fortæller dig, at du ikke længere må bruge dem. Først når det er gjort, må du tage de nye beholdere i brug.

 • Hvad sker der med mine gamle beholdere?

  Dine gamle beholdere kan du få afhentet eller vælge at beholde.

  Afhentning

  Afhentning af dine gamle beholdere sker automatisk, når den nye ordning er trådt i kraft. I forbindelse med afhentningen skal du være opmærksom på to ting:

  1. der må ikke være noget affald i beholderne. Når skraldemændene tømmer de gamle beholdere sidste gang, sætter de et stykke tape henover låget på dem, som fortæller dig, at du ikke længere må bruge dem.
  2. beholderne skal være synlige, og de generelle adgangskrav skal være opfyldt. Hvis beholderne ikke står synligt, bliver de ikke afhentet. Det samme er tilfældet, hvis adgangskravene ikke er opfyldt.

  Jeg vil beholde mine beholdere

  Hvis du vil beholde en eller begge dine gamle beholdere, skal du aktivt give os besked. Primo februar får du et brev, som beskriver hvordan. Du skal tage stilling til, om du vil beholde dine gamle beholdere senest den 22. marts.

  Anmod om at beholde din gamle papirbeholder
  Anmod om at beholde begge dine game beholdere

  Din gamle beholder kan du bruge, som du vil. Den kan for eksempel bruges til opsamling af affald, som du skal køre på genbrugspladsen, småt haveaffald eller dyrefoder. Uanset hvad du vælger at bruge beholderen til, vil vi ikke længere tømme den. Bruger du den til haveaffald, skal affaldet håndteres, som du plejer.

 • Hvor ofte bliver beholderne tømt?

  Vi baserer tømmefrekvensen på de enkelte beholdere på andre kommuners erfaringer. Tømmefrekvensen bliver ens for alle, og derfor kan du ikke længere vælge ugetømning.

  Tømmefrekvenser: 
  •    Rest- og madaffaldet tømmes hver 14. dag (ugentligt i juni-august) 
  •    Plast- og metalaffaldet tømmes hver fjerde uge
  •    Papir- og glasaffaldet tømmes hver fjerde uge

  Føler du ikke, at tømmefrekvensen passer til dine behov, kan du vælge at få nogle flere eller større beholdere.

  Maj 2020 er den første måned med den nye ordning, og derfor tømmer vi her for rest- og madaffald én gang om ugen for at skabe en glidende overgang.

  Få besked, når din beholder bliver tømt

 • Hvem henter affaldet?

  Urbaser, det tidligere RenoNorden, fortsætter som vores renovatør. De vil dog fremover komme i nye biler, som kan holde det sorterede affald adskilt.

 • Ombytning af beholdere

  Hvis det viser sig, at de nye beholdere ikke passer til dine behov, kan du altid bytte til en større, der passer bedre til dit behov.

  De første to måneder (dvs. maj og juni 2020) af den nye ordning, er det gratis at bestille en ombytning.

  Derefter vil der igen være et ombytningsgebyr - f.eks. 800 kr., hvis du bytter til en beholder på 240 l.

  Se de øvrige priser under takster.
   

 • Nye takster for renovation

  Der er mange udgifter forbundet med opstarten af en ny affaldsordning. Indsamling af affald er brugerfinansieret, så når kommunens udgifter stiger, stiger taksten for dig som forbruger. Derfor stiger din takst pr. 1. maj 2020, når den nye ordning træder i kraft.

  Ny gebyrstruktur

  Med den nye affaldsordning følger der også en ny gebyrstruktur. Renovationsgebyret vil fremover bestå af en fast og en variabel del:

  • den faste del omfatter administrationsgebyr, adgang til genbrugspladsen, haveaffaldsordningen og henteordningerne for plast, metal, papir og glas. Den faste del af gebyret er således ens for alle, uanset hvor mange eller hvor store beholdere du har
  • den variable del afhænger af, hvor mange eller hvor store beholdere du har til rest- og madaffald. Standardstørrelsen (og den mindste beholder vi har) er på 240 liter. Hvis du har en større beholder mere end 240 liter til rest- og madaffald, skal du betale et større gebyr.

  Fælles beholdere

  Deler du affaldsbeholdere med andre, skal din husstand som minimum betale for et standardsæt bestående af 240 liter rest/mad, 240 liter plast/metal og 240 liter papir/glas.

 • Hvordan får jeg plads til at sortere mit affald indenfor?

  Du bestemmer selvfølgelig selv, hvordan du vil indrette dig, så det bliver lettest muligt at sortere dit affald. Vi vil dog gerne hjælpe dig med at komme godt i gang. Derfor får du og din husstand leveret en lille grøn madspand og et sorteringsnet:

  • madspanden til dit madaffald er på 7,5 liter. Du kan have den stående i dit køkkenskab, på køkkenbordet, på gulvet eller et helt fjerde sted, som passer bedst til dig.
  • sorteringsnettet består af fire rum til henholdsvis plast, metal, papir og glas. Nettet gør det lettere, at samle dit affald og bære det hele ud til beholderen på én gang. Du kan eksempelvis have nettet stående i køkkenskabet, på en reol eller hængende på døren eller væggen.
 • Hvilken pose skal jeg bruge til madaffaldet?

  I Stevns Kommune har vi valgt en pose af genanvendt plast. Posen bliver tømt for madaffaldet og genanvendt på ny.

  Fordi posen er lavet af genanvendt plast, vil den ikke blive opløst af indholdet. Husker du at slå knude på posen, når du smider den ud, bør du ikke få problemer med lugt eller insekter.

 • Bliver affaldet ikke bare blandet sammen alligevel?

  Nej, det gør det ikke. Når du sorterer dit affald i en todelt beholder, vil det også blive tømt af en skraldebil, der har to rum. På den måde bliver affaldet holdt adskilt, og kan derfor genanvendes.

  På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se en kort film om, hvordan en todelt beholder bliver tømt: Vi blander ikke dit affald.

 • Affaldsfigurer

  For at støtte fortællingen om den nye affaldsordning har vi udviklet seks figurer som hver repræsenterer en af de affaldstyper, du skal sortere dit affald i.

  Restbjørn

  Jeg er alt det, genbrugsmedarbejderne ikke vil lege med. Jeg er restaffald, som skal til forbrænding. Jeg består f.eks. af pizzabakker, mælkekartoner og støvsugerposer.

  Hvis du vil med ud og brænde dæk af, er jeg fyrigt selskab. Men du skal regne med at få en masse røg. Der er altid gang i mig, og du kan roligt regne med, at det bliver en vild fest, når jeg er med.

  Mit motto er: Hellere brænde igennem end brænde ud!

  Madsine

  Hvis der er noget, som kan få mig op i det røde felt, er det madspild! Jeg er madaffald, som bliver genanvendt til biogas og gødning. Jeg består f.eks. af frugt og grønt, ben, knogler og æggeskaller.

  Jeg har skrevet en kogebog om, hvordan man kan bruge alle sine madrester, og jeg slapper allerbedst af, når jeg går i haven og passer mine kompostorm og mine biodynamiske gulerødder.

  Mit motto er: Intet skal spildes!

  Plastine

  Jeg føler ofte, at folk misforstår mig. Jeg er plastaffald, som bliver genanvendt til nye plastprodukter. Jeg består f.eks. af plastdunke, plastfolie og urtepotter.

  Når jeg viser min bløde side, bliver jeg gang på gang brændt af, så med tiden er jeg nok blevet lidt hård i filten. Det værste, jeg ved er, når min familie ligger og roder nede i restaffaldet, for jeg ved præcis, hvordan det føles!

  Mit motto er: Alle har fortjent en ny chance!

  Metalbert

  Jeg er en mand, der kender sit værd. Jeg er metalaffald, som bliver genanvendt til nyt, værdifuldt metal. Jeg består f.eks. af øl- og sodavandsdåser, gryder, bestik og stanniol.

  Man kan godt risikere at skære sig på mine kanter, men de fleste vil alligevel gerne have fingrene i mine ressourcer. Jeg hjælper gerne, men kun hvis reglerne bliver overholdt. For mig kan intet bøjes.

  Mit motto er: Vi gør det efter bogen!

  Papilotte

  Jeg har båret så mange bogstaver i mit liv, at jeg kender alle ord i verden. Jeg er papiraffald, som bliver genanvendt til nyt papir. Jeg består f.eks. af aviser og magasiner, breve og æggebakker.

  Min hjerne er fuld af historier, og jeg taler med træerne. Det griner folk ad, men vi har nogle fantastiske fætter-kusinefester! Jeg elsker duften af tryksværte så højt, at jeg suger det til mig. Til gengæld hader jeg, når folk bruger mig som omslag til fisk.

  Mit motto er: Træerne længe leve!

  Glastrid

  Reinkarnation er ikke noget, jeg tror på. Det er noget, jeg ved. Jeg er glasaffald, der bliver genanvendt til nye glasprodukter. Jeg består f.eks. af vinflasker, syltetøjsglas og drikkeglas.

  Jeg kan erindre alle mine tidligere liv og har levet så mange gange, at jeg kan huske, dengang ølkasser var af træ, og vi alle sammen lå oven i hinanden i stedet for at stå. Jeg er en mester i hjemmelavet marmelade, og vil du i kontakt med din spirituelle side, er du altid velkommen hos mig og mine krystaller. 

  Mit motto er: Alting bliver født på ny!

 • Malebog

  Vi har lavet en malebog til børnene med vores affaldsfirgurer og eksempler på, hvordan affaldet skal sorteres. Den er lige til at printe ud.

  Malebog (pdf)

Sidst opdateret

30.03.2020