Du er her

Grunde til salg

Frem til 25. oktober udbyder Stevns Kommune grunde til salg i Store Heddinge, Rødvig og Strøby.

Thorsvænge 68B, 4673 Rødvig, matr.nr. 9-fæ Skørpinge By, Havnelev

Byggegrunden er en del af Thorsvængeudstykningen og er omfattet af lokalplan 95, som område D til anvendelse af offentligt formål. I forbindelse med salget skal der udarbejdes en ny lokalplan, og dette vil ske i samarbejde med køber med udgangspunkt i købers projekt for byggeri (boliger).

Grundens areal er på 5.487 kvm.

Grunden er beliggende i et byggemodnet område, men der er ikke betalt tilslutningsbidrag til el, vand, varme, kloak, fibernet og antenne.

Grunden udbydes med en prisidé på 1,3 mio kr. inkl. moms.

Kort.

Strøby Bygade 38C, Strøby, matr. Nr. 9-df Strøby

Byggegrunden  er beliggende på en blind vej i Strøby by. Grunden er ikke omfattet af lokalplan men omfattet af kommuneplan 13 og må anvendes til boligbyggeri.

Grunden er på 1.262 kvm., heraf vej 204 kvm.

Grunden er ikke byggemodnet, og der er ikke betalt tilslutningsbidrag til el, vand, varme, kloak, fibernet og antenne.

Grunden udbydes til en prisidé på 700.000 kr. inkl. moms.

Kort.

Agerhøjudstykningen, Store Heddinge

Stevns Kommune har 31 parcelhusgrunde og 3 storparceller i 'Agerhøj-udstykningen', Store Heddinge til salg. 'Agerhøj-udstykningen' ligger på vestsiden af Store Heddinge med tilkørsel fra Vesterbro, Store Heddinge. Grundene er beliggende på følgende veje, Agerstien, Agerhøj og Agervænget. 

Arealet på parcelhusgrundene varierer fra 360 kvm til 1.000 kvm og storparcellerne er på henholdsvis 4.181 kvm, 4.410 kvm. og 5.282 kvm. 

Byggegrundene sælges til en mindstepris på 525 kr. inkl. moms pr. kvm. og inkl. tilslutningsbidrag til kloak, vand, el og fællesantenne (En boenhed).

Kort.

Fælles for alle grunde

Stevns Kommune kan forkaste alle indkomne tilbud i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011.

Send dit skriftlige købstilbud senest den 25. oktober 2017 kl. 08.00 til:

Stevns Kommune
Politik og Borger
Rådhuspladsen 4
4660 Store Heddinge
Mrk. 'Købstilbud på (adressen)

Købstilbuddet skal indeholde bl.a. oplysning om fast købspris og byggeprojekt. Du kan få yderligere oplysninger om grundene og udbudsvilkår ved henvendelse til mettedyr@stevns.dk.

Sidst opdateret

28.09.2017